Norden

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2013

Beslut

Nordiskt samarbete under 2012 (UU3)

Regeringen har lämnat en skrivelse om samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2012, med huvudfokus på arbetet inom Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för sin verksamhet under 2012.

Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen och redogörelsen. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om det nordiska samarbetet, gränshinderarbetet, det arktiska samarbetet och samarbetet inom närområdet i övrigt.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-05-23
Betänkande publicerat: 2013-05-28
Trycklov: 2013-05-27
Reservationer 12
Betänkande 2012/13:UU3

Alla beredningar i utskottet

2013-05-16, 2013-04-23

Nordiskt samarbete under 2012 (UU3)

Regeringen har lämnat en skrivelse om samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2012, med huvudfokus på arbetet inom Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för sin verksamhet under 2012.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen och redogörelsen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om det nordiska samarbetet, gränshinderarbetet, det arktiska samarbetet och samarbetet inom närområdet i övrigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-05
4

Beslut

Beslut: 2013-06-05
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U15 yrkandena 1 och 4 samt 2012/13:U306 yrkande 46.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD20000
V01603
KD13006
Totalt167131051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Nordiska rådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U15 yrkande 6, 2012/13:U249 yrkande 1 och 2012/13:U306 yrkande 50.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Infrastruktur och regionalpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N272 yrkande 13.

Reservation 3 (V)

4. Nordiskt kulturarv, djurskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U17 yrkandena 1-4.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M99008
MP20005
FP18006
C16007
SD02000
V16003
KD13006
Totalt27720052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Gränshindersarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U15 yrkande 5, 2012/13:U17 yrkande 5, 2012/13:U249 yrkande 2, 2012/13:U306 yrkande 49 och 2012/13:U329 yrkande 1.

Reservation 5 (S, MP, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M99008
MP00205
FP18006
C16007
SD02000
V00163
KD13006
Totalt1462013053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M100007
MP02005
FP18006
C16007
SD19001
V01603
KD13006
Totalt26136052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Miljöskydd i Arktis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U15 yrkande 3, 2012/13:U205 yrkande 1 och 2012/13:U306 yrkande 48.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)

8. Utveckling av gruvnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N202 yrkande 9.

Reservation 10 (V)

9. FN:s havsrättskonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U205 yrkande 3.

Reservation 11 (V)

10. Samarbete i närområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U15 yrkandena 2 och 7-9 samt 2012/13:U306 yrkandena 47, 51 och 52.

Reservation 12 (S, MP, V)

11. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U232 yrkandena 1-4, 2012/13:U236, 2012/13:U251, 2012/13:U256, 2012/13:U289, 2012/13:U302, 2012/13:U319 yrkandena 1, 2 och 4, 2012/13:U320 och 2012/13:U329 yrkande 2.

12. Redogörelsen och skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:90 och redogörelse 2012/13:NR1 till handlingarna.