Norden

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2014

Beslut

Nordiskt samarbete under 2013 (UU3)

Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för sin verksamhet under 2013. Regeringen har lämnat en skrivelse om samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2013, med huvudfokus på arbetet inom Nordiska ministerrådet.

Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen. Riksdagen sa också nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om det nordiska samarbetet, gränshindersarbetet, försvarssamarbetet och samarbetet inom närområdet i övrigt.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 36 motioner, 1 skr, 1 skrivelse

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-28
Trycklov: 2014-05-28
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:UU3

Alla beredningar i utskottet

2014-05-06, 2014-04-15

Nordiskt samarbete under 2013 (UU3)

Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för sin verksamhet under 2013. Regeringen har lämnat en skrivelse om samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2013, med huvudfokus på arbetet inom Nordiska ministerrådet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om det nordiska samarbetet, gränshindersarbetet, försvarssamarbetet och samarbetet inom närområdet i övrigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-05
Debatt i kammaren: 2014-06-09
4

Beslut

Beslut: 2014-06-10
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det nordiska samarbetet, närområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U20 yrkandena 1, 4, 6 och 9, 2013/14:U303 yrkandena 57, 60 och 62 samt 2013/14:So668.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP24001
FP20004
C21002
SD17003
V16003
KD18001
Totalt214101034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Gränshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U20 yrkande 5, 2013/14:U303 yrkande 61 och 2013/14:U315 yrkande 1.

Reservation 2 (S)

3. Försvar och samhällets beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U19 yrkandena 5 och 6, 2013/14:U20 yrkande 7, 2013/14:U303 yrkande 63 och 2013/14:U315 yrkande 2.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M97019
MP23011
FP18024
C21002
SD01703
V16003
KD16021
Totalt1921710634

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

5. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:90 och redogörelse 2013/14:NR1 till handlingarna.