Norden

Utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2015

Beslut

Nordiskt samarbete under 2014 (UU9)

Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse till riksdagen om verksamheten i Nordiska rådet under 2014 och om delegationens arbete under samma år. Regeringen har lämnat en skrivelse om samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2014. Förutom det övergripande arbetet inom Nordiska ministerrådet redogör skrivelsen bland annat för arbetet med att modernisera ministerrådet, för gränshinderarbetet och det nordiska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet.

Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motioner om bland annat det nordiska samarbetet, kultur, språk, djurskydd, säkerhet, försvar och demokrati.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelse 2014/15:90 och redogörelse 2014/15:NR1 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 13 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-27
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:UU9

Alla beredningar i utskottet

2015-05-07, 2015-04-23, 2015-04-16

Nordiskt samarbete under 2014 (UU9)

Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse till riksdagen om verksamheten i Nordiska rådet under 2014 och om delegationens arbete under samma år. Regeringen har lämnat en skrivelse om samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2014. Förutom det övergripande arbetet inom Nordiska ministerrådet redogör skrivelsen bland annat för arbetet med att modernisera ministerrådet, för gränshinderarbetet och det nordiska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om bland annat det nordiska samarbetet, kultur, språk, djurskydd, säkerhet, försvar och demokrati.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-09
Debatt i kammaren: 2015-06-10
4

Beslut

Beslut: 2015-06-10
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det nordiska samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 16,

2014/15:3060 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD) yrkandena 1-3 och 6 samt

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 96 0 0 17
M 0 74 0 10
SD 0 0 44 5
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 0 0 18 3
KD 15 0 0 1
Totalt 166 74 62 47


2. Kultur, språk och djurskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3060 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD) yrkandena 4, 5 och 7-9.

Reservation 4 (SD)

3. Försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3060 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 96 0 0 17
M 74 0 0 10
SD 0 44 0 5
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
KD 15 0 0 1
Totalt 258 44 0 47


4. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument