Nordisk konvention om social trygghet

Socialförsäkringsutskottets bet 2012/13:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2013

Beslut

Ny nordisk konvention om social trygghet (SfU5)

Riksdagen godkände den nya nordiska konventionen om social trygghet. Den nya konventionen ska ersätta den gamla från 2003. Konventionen, som kompletterar EU-förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen, har dels anpassats till nya EU-bestämmelser, dels ändrats för att hantera problem som kan uppstå när personer rör sig mellan de nordiska länderna.

Konventionen innebär bland annat följande:

  • EU-reglerna ska i de flesta fall också gälla icke-EU-medborgare som rör sig mellan de nordiska länderna.
  • I fall där det är oklart vilket nordiskt land en person är bosatt i ska folkbokföringen vara avgörande.
  • De nordiska länderna ska låta bli att kräva återbetalning av varandra när det gäller vissa kostnader för sjukvård, a-kassa och sjuktransport till hemlandet.
  • Reglerna för gränsarbetare i samband med sjukskrivning och återgång till arbetet har blivit tydligare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-12
Betänkande publicerat: 2013-02-19
Trycklov: 2013-02-19
bet 2012/13:SfU5

Alla beredningar i utskottet

2013-01-31

Ny nordisk konvention om social trygghet (SfU5)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner den nya nordiska konventionen om social trygghet. Den nya konventionen ska ersätta den gamla från 2003. Konventionen, som kompletterar EU-förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen, har dels anpassats till nya EU-bestämmelser, dels ändrats för att hantera problem som kan uppstå när personer rör sig mellan de nordiska länderna.

Konventionen innebär bland annat följande:

  • EU-reglerna ska i de flesta fall också gälla icke-EU-medborgare som rör sig mellan de nordiska länderna.
  • I fall där det är oklart vilket nordiskt land en person är bosatt i ska folkbokföringen vara avgörande.
  • De nordiska länderna ska låta bli att kräva återbetalning av varandra när det gäller vissa kostnader för sjukvård, a-kassa och sjuktransport till hemlandet.
  • Reglerna för gränsarbetare i samband med sjukskrivning och återgång till arbetet har blivit tydligare.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012 samt antar regeringens förslag till lag om nordisk konvention om social trygghet och lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:31 punkterna 1-3.