Nordiska rådets svenska delegation

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU48

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-17
Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:KU48

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-03