Nordiskt samarbete

Utrikesutskottets betänkande 1993/94:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-10-28
Justering: 1993-11-09
Betänkande 1993/94:UU6

Alla beredningar i utskottet

1993-10-28, 1993-10-26, 1993-10-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-11-24
4

Beslut

Beslut: 1993-11-24

Protokoll med beslut