Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2012/13:UFöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2013

Beslut

Nordiskt samarbete inom utrikes- och försvarspolitik (UFöU3)

Regeringen har lämnat in en skrivelse om samarbetet mellan de nordiska länderna vad gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Skrivelsen tar även upp nordisk samverkan inom krisberedskap.

Riksdagen välkomnar det nordiska samarbetet inom de här områdena och menar att samarbetet gör att de nordiska intressena får större genomslag internationellt. Riksdagen betonar att det är viktigt att fortsätta utveckla det nordiska samarbetet inom FN. Här framhålls bland annat att samarbetet bidrog till genomförandet av FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet från år 2000.

Riksdagen anser att det finns stora möjligheter till ytterligare administrativ samverkan mellan de nordiska länderna och välkomnar att länderna planerar att arbeta för gemensamma utlandsmyndigheter på fler platser. Här pekar man på att Sverige och Norden skulle stärkas av samarbete med de baltiska länderna.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-05-14
Justering: 2013-05-23
Betänkande publicerat: 2013-05-28
Trycklov: 2013-05-28
Reservationer 6
Betänkande 2012/13:UFöU3

Alla beredningar i utskottet

2013-05-14, 2013-04-23

Nordiskt samarbete inom utrikes- och försvarspolitik (UFöU3)

Regeringen har lämnat in en skrivelse om samarbetet mellan de nordiska länderna vad gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Skrivelsen tar även upp nordisk samverkan inom krisberedskap.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet välkomnar det nordiska samarbetet inom de här områdena och menar att samarbetet gör att de nordiska intressena får större genomslag internationellt. Utskottet betonar att det är viktigt att fortsätta utveckla det nordiska samarbetet inom FN. Här framhåller man bland annat att samarbetet bidrog till genomförandet av FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet från år 2000.

Utskottet anser att det finns stora möjligheter till ytterligare administrativ samverkan mellan de nordiska länderna och välkomnar att länderna planerar att arbeta för gemensamma utlandsmyndigheter på fler platser. Här pekar utskottet på att Sverige och Norden skulle stärkas av samarbete med de baltiska länderna.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-05
4

Beslut

Beslut: 2013-06-05
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U21 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:U22 yrkande 6.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009517
M100007
MP00205
FP18006
C16007
SD00191
V01603
KD13006
Totalt1471613452

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Försvarssamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U21 yrkandena 3-5 och 2012/13:U22 yrkandena 1-5.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M100007
MP19006
FP18006
C16007
SD00200
V00163
KD13006
Totalt166943653

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Skrivelse 2012/13:112

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:112 i denna del till handlingarna.