Nr10: Utrikesutskottets betänkande i anledning av motion om en internationell konvention angående ekocid; Nr 11: Utrikesutskottets betänkande i anledning av motion om undersökning rörande förekomsten av kemisk krigföring i Angola och Mocambique

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU10

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut