Ny bibliotekslag

Kulturutskottets bet 2013/14:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2013

Beslut

Biblioteken ska prioritera barn och unga (KrU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare. Biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. De kommunala biblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning.

Det ska även i fortsättningen vara gratis att låna böcker på bibliotek. Detta ska gälla både tryckta böcker och e-böcker. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Den nya lagen gäller från den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-09-19
Justering: 2013-10-03
Betänkande publicerat: 2013-10-16
Trycklov: 2013-10-15
Reservationer 20
bet 2013/14:KrU2

Alla beredningar i utskottet

2013-09-19

Biblioteken ska prioritera barn och unga (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare. Biblioteken ska också få ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. Folkbiblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning.

Det ska även i fortsättningen vara gratis att låna böcker på bibliotek. Detta ska gälla både tryckta böcker och e-böcker. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Den nya lagen ska gälla från den 1 januari 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-24
4

Beslut

Beslut: 2013-10-24
19 förslagspunkter, 17 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 oktober 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr9 yrkande 1.

Reservation 1 (V)

2. Öppna bibliotek för alla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr11 yrkande 1.

Reservation 2 (MP, V)

3. Arbetsplatsbibliotek m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr9 yrkande 6.

Reservation 3 (V)

4. Särskilda målgrupper inom det allmänna biblioteksväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD).

5. Ansvar för biblioteken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (V)

6. Bibliotekspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr8 yrkande 3, 2012/13:Kr9 yrkande 3 och 2012/13:Kr11 yrkande 4.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S885019
M970010
MP12103
FP19005
C19004
SD19001
V01702
KD18001
Totalt181123045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr8 yrkande 4.

Reservation 6 (S)

8. Folkbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 5 och
2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 2.

Reservation 7 (MP, V)

9. Avgiftsfrihet för alla medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr8 yrkande 5 och 2012/13:Kr11 yrkande 3.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)

10. Avgiftsfrihet vid folkbiblioteken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till bibliotekslag i de delar som avser 9 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:147 i denna del och avslår motion
2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 10 (S)

11. Finansiering av e-böcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr9 yrkande 9.

Reservation 11 (V)

12. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 7,
2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 7 och
2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 4 i denna del.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (V)

13. Bibliotek i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 15 (V)

14. Samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr11 yrkande 6.

Reservation 16 (MP)

15. Nationell biblioteksstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr8 yrkande 1, 2012/13:Kr9 yrkande 2 och 2012/13:Kr11 yrkandena 5 och 7.

Reservation 17 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP02302
FP19005
C19004
SD19001
V01702
KD18001
Totalt173134042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till bibliotekslag i de delar som avser 18 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:147 i denna del och avslår motion
2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 18 (S)

17. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till bibliotekslag i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 10 och 16.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:147 i denna del.

18. Biblioteksersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr11 yrkande 8.

Reservation 19 (MP)

19. Digitala bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr9 yrkande 10.

Reservation 20 (V)