Ny ellagstiftning

Näringsutskottets betänkande 1995/96:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.