Ny lärarutbildning

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Nytt upplägg på lärarutbildningen (UbU16)

Riksdagen har beslutat att lärarutbildningen ska göras om. Dagens allmänna lärarexamen ska ersättas av fyra nya: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. I högskoleförordningen ska målen för de nya examina preciseras. Där kommer det också att framgå hur mycket en lärare ska läsa av vissa ämnen. Utbildningsvetenskap blir ett nytt ämne för alla. I utbildningsvetenskap kommer exempelvis ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygssättning att ingå. Kraven på universitet och högskolor som utbildar lärare skärps. De som vill arrangera lärarutbildningar måste ansöka om examenstillstånd hos Högskoleverket. Det gäller även de som redan anordnar lärarutbildning. Samtidigt försvinner kravet på att högskolor som kan ge lärarexamen ska ha ett särskilt organ som ansvarar för utbildningen. Lagändringarna kommer börjar gälla den 31 december 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-04-18
Justering: 2010-04-15
Betänkande publicerat: 2010-04-19
Trycklov: 2010-04-19
Reservationer 7
bet 2009/10:UbU16

Alla beredningar i utskottet

2010-04-18, 2010-03-18

Nytt upplägg på lärarutbildningen (UbU16)

Lärarutbildningen ska göras om, föreslår regeringen.

Dagens allmänna lärarexamen ska ersättas av fyra nya: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.

I högskoleförordningen ska målen för de nya examina preciseras. Där kommer det också att framgå hur mycket en lärare ska läsa av vissa ämnen.

Utbildningsvetenskap blir ett nytt ämne för alla. I utbildningsvetenskap kommer exempelvis ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygssättning att ingå.

Kraven på universitet och högskolor som utbildar lärare skärps. De som vill arrangera lärarutbildningar måste ansöka om examenstillstånd hos Högskoleverket. Det gäller även de som redan anordnar lärarutbildning. Samtidigt försvinner kravet på att högskolor som kan ge lärarexamen ska ha ett särskilt organ som ansvarar för utbildningen.

Lagändringarna ska börja gälla den 31 december 2010.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-28
4

Beslut

Beslut: 2010-04-28
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 april 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i högskolelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:89 punkt 1.

2. Fyra nya yrkesexamina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att det ska inrättas en samlad lärarexamen inte längre ska gälla utan att dagens lärarexamen i stället ska ersättas av fyra nya yrkesexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:89 punkt 2 och avslår motion 2009/10:Ub3 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1107022
m830013
c22007
fp23005
kd20004
v01903
mp01504
-1000
Totalt150141058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ämnesspecialister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub3 yrkande 4.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830013
c22007
fp23005
kd20004
v01804
mp01504
-1000
Totalt149141059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Fritidspedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub3 yrkande 5.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830013
c22007
fp23005
kd20004
v01903
mp01504
-1000
Totalt149142058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Utbildningsvetenskaplig kärna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub3 yrkande 8, 2009/10:Ub233, 2009/10:Ub237 yrkande 1, 2009/10:Ub292 yrkande 2, 2009/10:Ub325 yrkande 1, 2009/10:Ub352 yrkande 1, 2009/10:Ub364, 2009/10:Ub377 yrkande 2, 2009/10:Ub378, 2009/10:Ub431, 2009/10:Ub460 yrkande 2, 2009/10:Ub475, 2009/10:Ub503 yrkande 3 och 2009/10:Ub542 yrkande 1.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m810015
c22007
fp23005
kd20004
v01903
mp01504
-1000
Totalt147141061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Vägar till lärarexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub3 yrkande 7.

Reservation 5 (s, v, mp)

7. Fortbildning och kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub267 och 2009/10:Ub292 yrkande 3.

8. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att nytillkomna resurser till forskning och forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området huvudsakligen ska användas till forskningsprogram och forskarskolor i nära anslutning till lärarutbildningen, inom vilka universitet och högskolor ska samverka, inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:89 punkt 3 och avslår motion 2009/10:Ub3 yrkandena 2 och 6.

Reservation 6 (s, v, mp)

9. Ikraftträdande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub3 yrkande 9.

Reservation 7 (s, v, mp)