Ny lotterilag

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-05-03
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:KrU32

Alla beredningar i utskottet

1994-05-03, 1994-04-28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-03
4

Beslut

Beslut: 1994-06-07

Protokoll med beslut