Ny organisation för hantering av pliktpersonal och för försvarets högskolor

Försvarsutskottets betänkande 1993/94:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-15
Justering: 1994-03-03
Betänkande 1993/94:FöU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-16
4

Beslut

Beslut: 1994-03-16

Protokoll med beslut