Ny räddningstjänstlagstiftning, m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2003

Beslut

Ny räddningstjänstlagstiftning (FöU2)

En ny lag om om skydd mot olyckor ersätter den 1 januari 2004 den nu gällande räddningstjänstlagen. Den nya lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor. I stället för detaljregler innehåller lagen mål som ska uppfyllas. Kommunerna får därigenom en ökad möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån lokala förhållanden. Större vikt läggs också på det förebyggande arbetet. När det gäller sotningsverksamheten ska kommunen även i fortsättningen ha ansvaret för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. Men kommunerna ska få tillåta enskilda fastighetsägare att själva utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-10-21
Justering: 2003-10-28
Betänkande publicerat: 2003-11-03
Trycklov: 2003-11-03
Reservationer 5
Betänkande 2003/04:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2003-10-21, 2003-10-14

Ny räddningstjänstlagstiftning (FöU2)

En ny lag om om skydd mot olyckor ersätter den 1 januari 2004 den nu gällande räddningstjänstlagen. Den nya lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor. I stället för detaljregler innehåller lagen mål som ska uppfyllas. Kommunerna får därigenom en ökad möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån lokala förhållanden. Större vikt läggs också på det förebyggande arbetet. När det gäller sotningsverksamheten ska kommunen även i fortsättningen ha ansvaret för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. Men kommunerna ska få tillåta enskilda fastighetsägare att själva utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-12
4

Beslut

Beslut: 2003-11-12
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om skydd mot olyckor samt följdlagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: 1. lag om skydd mot olyckor,
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i miljöbalken,
5. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
6. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
7. lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten vid vissa regionala alarmeringscentraler,
8. lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,
9. lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978),
10. lag om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar,
11. lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.
1. lag om skydd mot olyckor,
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i miljöbalken,
5. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
6. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,
7. lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten vid vissa regionala alarmeringscentraler,
8. lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,
9. lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978),
10. lag om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar,
11. lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:119 och avslår motionerna 2002/03:Fö5 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fö6 yrkandena 1-4, 2002/03:Fö7 yrkandena 1-6, 2002/03:Fö8 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fö9 yrkandena 1-3, 2002/03:Fö10 yrkandena 1-3, 2002/03:Fö11, 2002/03:Fö213 och 2002/03:Fö268.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m05005
c17005
fp00435
kd00312
v00255
mp00170
-0000
Totalt1485011635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Samhällets räddningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö234, 2002/03:Fö236, 2002/03:Fö245, 2002/03:Fö256 och 2002/03:Fö265 yrkandena 1 och 2.

3. Naturkatastrofer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö206, 2002/03:Fö210, 2002/03:Fö225 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fö228, 2002/03:Fö229, 2002/03:Fö230, 2002/03:Fö231, 2002/03:Fö248, 2002/03:Fö258, 2002/03:Fö266, 2002/03:Fö267 och 2002/03:Bo289 yrkande 2.

4. Deltidsbrandmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö202, 2002/03:Fö209, 2002/03:Fö226 och 2003/04:Fö203.