Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 november 2019

Nästa händelse: Trycklov 22 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-22
bet 2019/20:SkU10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-26
Debatt i kammaren: 2019-11-27
4

Beslut

Beslut: 2019-11-27