Nya hastighetsgränser

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2007

Beslut

Nya hastighetsgränser (TU15)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya hastighetsgränser. Förslaget innebär att beslutande myndigheter, som Vägverket och kommunerna, ska kunna använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 km/timmen. De nya hastighetsgränserna är en del av långsiktig strategi för att nå nollvisionen och de övriga transportpolitiska delmålen. Riksdagen framhåller att regeringen bör återkomma till riksdagen med en uppföljning av de nya hastighetsgränserna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-19
Justering: 2007-05-15
Betänkande publicerat: 2007-05-15
Trycklov: 2007-05-15
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:TU15

Nya hastighetsgränser (TU15)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya hastighetsgränser. Förslaget innebär att beslutande myndigheter, som Vägverket och kommunerna, ska kunna använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 km/timmen. De nya hastighetsgränserna är en del av långsiktig strategi för att nå nollvisionen och de övriga transportpolitiska delmålen. Utskottet framhåller att regeringen bör återkomma till riksdagen med en uppföljning av de nya hastighetsgränserna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-24
4

Beslut

Beslut: 2007-05-24
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T8 yrkande 1, 2006/07:T9 och 2006/07:T10.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m830014
c20009
fp20008
kd18006
v01804
mp01801
Totalt141136072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nya hastighetsgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att nya hastighetsgränser får införas, så att det blir möjligt för beslutande myndigheter att använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 kilometer i timmen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:73 och avslår motion 2006/07:T8 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s941035
m820015
c20009
fp20008
kd18006
v01804
mp16111
Totalt25020178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag