Nya lagar om avgasrening och drivmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Nya lagar om avgasrening och drivmedel (MJU9)

Riksdagen har beslutat att två nya lagar, avgasreningslagen och drivmedelslagen, ska ersätta den nuvarande lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar nuvarande regler med vissa förtydliganden som främst behövs på grund av EU-förordningar på avgasområdet. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i EU:s bränslekvalitetsdirektiv i svensk rätt. Genom ändringarna införs bland annat direktivets bestämmelser om redovisning av drivmedels utsläpp av växthusgaser. Även direktivets krav på minskningar av drivmedelsleverantörer utsläpp av växthusgaser införs med hjälp av ändringarna. De nya lagarna börjar gälla den 1 maj 2011. Men en ändring i den nya drivmedelslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2014. Detta beror på att ett strängare gränsvärde då träder i kraft i EU:s bränslekvalitetsdirektiv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-17
Justering: 2011-03-08
Betänkande publicerat: 2011-03-09
Trycklov: 2011-03-09
Reservationer 2
bet 2010/11:MJU9

Nya lagar om avgasrening och drivmedel (MJU9)

Regeringen föreslår att två nya lagar, avgasreningslagen och drivmedelslagen, ska ersätta den nuvarande lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar nuvarande regler med vissa förtydliganden som främst behövs på grund av EU-förordningar på avgasområdet. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i EU:s bränslekvalitetsdirektiv i svensk rätt. Genom ändringarna införs bland annat direktivets bestämmelser om redovisning av drivmedels utsläpp av växthusgaser. Även direktivets krav på minskningar av drivmedelsleverantörer utsläpp av växthusgaser införs med hjälp av ändringarna.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya lagarna föreslås börja gälla den 1 maj 2011. Men en ändring i den nya drivmedelslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2014. Detta beror på att ett strängare gränsvärde då träder i kraft i EU:s bränslekvalitetsdirektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-17
4

Beslut

Beslut: 2011-03-17
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. avgasreningslag,
2. drivmedelslag,
3. lag om ändring i drivmedelslagen,
4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
5. lag om ändring i miljöbalken,
6. lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner,
7. lag om ändring i fordonslagen (2002:574),
8. lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:51.

2. Miljöbelastningen från motorfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ3 yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
-0000
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Etanol i E85

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ3 yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)