Nya mål i jämställdhetspolitiken

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2006

Beslut

Nya mål i jämställdhetspolitiken (AU11)

Riksdagen beslutade om nya mål i jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Dessutom ska det finnas fyra delmål på områdena makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, det obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-18
Justering: 2006-04-27
Betänkande publicerat: 2006-05-04
Trycklov: 2006-05-03
Reservationer 33
Betänkande 2005/06:AU11

Nya mål i jämställdhetspolitiken (AU11)

Regeringen har lämnat förslag till nya mål i jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Dessutom ska det finnas fyra delmål på områdena makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, det obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-11
4

Beslut

Beslut: 2006-05-16
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande mål om jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:155 i denna del och avslår motionerna 2005/06:A3 yrkande 1 och 2005/06:A261 yrkande 1.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c16006
fp003810
kd00258
v23005
mp13004
-1001
Totalt173446369

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m2501911
c16006
fp360210
kd02508
v23005
mp13004
-1001
Totalt234252169

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Andra övergripande frågor om jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A2 yrkande 4, 2005/06:A6 yrkande 1, 2005/06:A224, 2005/06:A225 yrkande 1 och 2005/06:A310 yrkande 1.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440011
c01606
fp380010
kd25008
v00235
mp13004
-1001
Totalt241162369

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Delmål om makt och inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att delmålet om makt och inflytande ska vara: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:155 i denna del och avslår motionerna 2005/06:A3 yrkande 2 och 2005/06:A4 yrkande 1.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (kd)

4. Frågor med anknytning till delmålet om makt och inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A259 yrkande 7 och 2005/06:A370 yrkandena 2 och 36.

Reservation 8 (fp, kd)

5. Delmål om ekonomisk jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att delmålet om ekonomisk jämställdhet ska vara: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:155 i denna del och avslår motionerna 2005/06:A3 yrkande 3 och 2005/06:A4 yrkande 2.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (kd)

6. Frågor med anknytning till delmålet om ekonomisk jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A6 yrkandena 2, 3, 8 och 9, 2005/06:A7 yrkandena 2-4, 2005/06:A225 yrkande 2, 2005/06:A268 och 2005/06:A269 yrkande 1.

Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (v)
Reservation 13 (c)

7. Delmål om obetalt hem- och omsorgsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att delmålet om obetalt hem- och omsorgsarbete ska vara: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:155 i denna del och avslår motionerna 2005/06:A3 yrkande 4 och 2005/06:A4 yrkandena 3 och 5.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (kd)

8. Frågor med anknytning till delmålet om obetalt hem- och omsorgsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A6 yrkandena 4 och 10 samt 2005/06:A7 yrkandena 5 och 6.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

9. Delmål om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att delmålet om mäns våld mot kvinnor ska vara: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:155 i denna del och avslår motionerna 2005/06:A3 yrkande 5, 2005/06:A4 yrkande 4 och 2005/06:A5 yrkande 4.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (kd)

10. Frågor med anknytning till delmålet om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A2 yrkande 5, 2005/06:A3 yrkandena 8 och 9, 2005/06:A4 yrkande 6, 2005/06:A5 yrkandena 5-9, 2005/06:A6 yrkandena 11-14 och 2005/06:A7 yrkandena 7-9.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (fp)
Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (v)
Reservation 23 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004411
c01606
fp003810
kd10239
v21025
mp13004
-1001
Totalt1561610770

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Styrning och övergripande organisering av jämställdhetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A2 yrkandena 1-3, 2005/06:A3 yrkande 6, 2005/06:A5 yrkande 1, 2005/06:A6 yrkandena 6 och 7 samt 2005/06:A261 yrkandena 5-7.

Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (v)
Reservation 26 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m430111
c00166
fp380010
kd00258
v02305
mp12104
-1001
Totalt214244269

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. En ny jämställdhetsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K357 yrkande 2, 2005/06:A3 yrkande 7, 2005/06:A4 yrkande 7, 2005/06:A6 yrkande 5, 2005/06:A7 yrkande 1 och 2005/06:A261 yrkande 3.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c01606
fp038010
kd02508
v23005
mp13004
-1001
Totalt157123069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Länsstyrelsernas jämställdhetsexperter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A259 yrkande 11 och 2005/06:A261 yrkande 4.

Reservation 28 (fp)

14. Regionala jämställdhetsmål m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A3 yrkande 10.

Reservation 29 (kd)

15. Stöd till politiska kvinnoorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A4 yrkande 8.

Reservation 30 (m)

16. Könsroller m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A2 yrkande 6, 2005/06:A3 yrkande 12, 2005/06:A6 yrkande 15 och 2005/06:A260 yrkande 1.

Reservation 31 (kd)
Reservation 32 (v)
Reservation 33 (c)