Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2010

Beslut

Regelförenklingar i lagen om offentlig upphandling (FiU22)

Riksdagen sa ja till nya regelförenklingar i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Regelverket skärps genom att en avtalsspärr införs. Avtalsspärren innebär att ett avtal inte får ingås förrän efter tio eller 15 dagar efter att en leverantör har meddelats beslut om kontrakt. Avtalsspärren införs för att motverka att en myndighet ingår avtal för att förhindra en överprövning. Enligt de nya reglerna kan en domstol ogiltigförklara ett avtal som ingåtts genom otillåten direktupphandling, till exempel om myndigheten som upphandlar avstår från att annonsera enligt lagstiftningens krav. Det blir också skärpt skadestånd för myndigheter som upphandlar utan att följa regelverket för direktupphandling. Skadeståndet uppgår till minst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr, men högst tio procent av kontraktsvärdet. Därtill tydliggörs kostnadsgränsen för möjligheten att göra en direkupphandling. Slutligen blir det ytterligare några regelförenklingar i syfte att underlätta upphandlingsförfarandet för små och medelstora företag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med tekniska justeringar när det gäller lagförslagen punkterna 1 och 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-18
Justering: 2010-05-25
Betänkande publicerat: 2010-05-26
Trycklov: 2010-05-26
Reservationer 5
Betänkande 2009/10:FiU22

Regelförenklingar i lagen om offentlig upphandling (FiU22)

Regeringen föreslår i en proposition nya regelförenklingar i lagen om offentlig upphandling och i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Regelverket skärps genom att en avtalsspärr införs. Avtalsspärren innebär att ett avtal inte får ingås förrän efter tio eller 15 dagar efter att en leverantör har meddelats beslut om kontrakt. Avtalsspärren införs för att motverka att en myndighet ingår avtal för att förhindra en överprövning.

Enligt de nya reglerna kan en domstol ogiltigförklara ett avtal som ingåtts genom otillåten direktupphandling, till exempel om myndigheten som upphandlar avstår från att annonsera enligt lagstiftningens krav.

Det blir också skärpt skadestånd för myndigheter som upphandlar utan att följa regelverket för direktupphandling. Skadeståndet uppgår till minst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr, men högst tio procent av kontraktsvärdet. Därtill tydliggörs kostnadsgränsen för möjligheten att göra en direkupphandling.

Slutligen blir det ytterligare några regelförenklingar i syfte att underlätta upphandlingsförfarandet för små och medelstora företag.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-02
4

Beslut

Beslut: 2010-06-02
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens proposition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling med den ändringen att 2 kap. 10 a § ska betecknas 2 kap. 9 b § samt att 12 kap. 2 § och 13 kap. 5 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster med den ändringen att 15 kap. 23 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
   
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:180 punkt 3, bifaller delvis proposition 2009/10:180 punkterna 1 och 2 samt avslår motion
2009/10:Fi12 av Thomas Östros m.fl. (s).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m810015
c26003
fp23005
kd22002
v01804
mp01504
-1000
Totalt153144052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Miljöhänsyn vid upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi233 av Olle Thorell (s),
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 105,
2009/10:N336 av Jan Lindholm (mp) yrkande 2 och
2009/10:N338 av Per Bolund m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m810015
c25004
fp23005
kd22002
v01903
mp01504
-1000
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Upphandling av hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi224 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkandena 1 och 3 samt
2009/10:Fi249 av Margareta B Kjellin (m).

4. Upphandling av tolktjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi229 av Curt Linderoth (m) och
2009/10:Fi300 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s).

5. Kommunala inköpskarteller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi296 av Sven Yngve Persson (m).

6. Lokal upphandling samt små och medelstora företags möjligheter att medverka vid upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi219 av Håkan Juholt (s),
2009/10:Fi247 av Kent Persson m.fl. (v) yrkande 1,
2009/10:Fi253 av Krister Örnfjäder m.fl. (s),
2009/10:Fi281 av Marie Weibull Kornias (m) och
2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkande 18.

Reservation 3 (v, mp)

7. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi211 av Hans Backman (fp),
2009/10:Fi222 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) och
2009/10:Fi251 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (båda m).

8. Krav på sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling samt ratificering av ILO:s konvention 94

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi216 av Lennart Axelsson (s),
2009/10:Fi230 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (båda s),
2009/10:Fi252 av Alf Eriksson m.fl. (s),
2009/10:Fi256 av Jan Björkman m.fl. (s),
2009/10:Fi276 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (båda s),
2009/10:Fi286 av Fredrik Olovsson (s),
2009/10:Fi287 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s),
2009/10:Fi292 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (båda mp),
2009/10:Fi305 av Ronny Olander m.fl. (s),
2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4,
2009/10:C498 av Karin Svensson Smith (mp) yrkandena 2 och 4,
2009/10:N282 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (båda c) yrkande 2,
2009/10:N389 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 3,
2009/10:N444 av Christer Adelsbo m.fl. (s) yrkande 4,
2009/10:A210 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 3,
2009/10:A213 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 3 och
2009/10:A334 av Agneta Berliner m.fl. (fp) yrkande 3.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m810015
c26003
fp23005
kd21003
v01903
mp01504
-1000
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Avknoppning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi206 av Katarina Brännström (m) och
2009/10:Fi224 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 2.

10. Krav på djuromsorg och kvalitet i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi271 av Cecilia Widegren (m),
2009/10:Fi303 av Christer Winbäck (fp),
2009/10:Fi309 av Ulrika Carlsson i Skövde och Sven Bergström (båda c),
2009/10:C440 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 3,
2009/10:Ub261 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) yrkande 3,
2009/10:MJ215 av Sten Bergheden (m) yrkande 2,
2009/10:MJ312 av Olle Thorell (s),
2009/10:MJ329 av Betty Malmberg och Sven Yngve Persson (båda m) yrkande 2,
2009/10:MJ358 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 33,
2009/10:MJ369 av Ulf Nilsson (fp) yrkande 2 och
2009/10:MJ370 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 12.

11. Innovativ upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi247 av Kent Persson m.fl. (v) yrkandena 2 och 3 samt
2009/10:Sk244 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 3.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101019
m800016
c26003
fp23005
kd22002
v01903
mp15004
-1000
Totalt27720052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Direktupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi274 av Gunnar Sandberg m.fl. (s) och
2009/10:A379 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 3.

13. Oseriösa anbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi218 av Birgitta Eriksson och Jan-Olof Larsson (båda s) yrkandena 1-5.

14. Uppdelning av upphandlingar och information om kommande upphandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi209 av Sten Bergheden (m) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:Fi250 av Margareta B Kjellin (m).

15. Översyn av lagen om offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi208 av Magdalena Andersson (m) och
2009/10:Fi263 av Eliza Roszkowska Öberg (m).

16. Omsättningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi267 av Karin Granbom Ellison och Gunnar Andrén (båda fp).