Nya regler för industriutsläpp

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2012/13:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2012

Beslut

Nya regler för utsläpp från industrier (MJU5)

Riksdagen sa ja till lagändringar som genomför EU:s direktiv om industriutsläpp i svensk lag. Den som bedriver eller ska bedriva industriverksamhet ska ta fram en statusrapport om föroreningar i mark och grundvatten inom det aktuella området. Regeringen eller en utsedd myndighet får besluta om de närmare bestämmelserna för detta. Företaget ska återställa området till dess tidigare skick om verksamheten läggs ner och föroreningarna är betydligt större än vad de var när statusrapporten upprättades. Bestämmelserna om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ändras också.

Lagändringarna börjar gälla den 7 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-20
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-11-30
Trycklov: 2012-11-30
Reservationer 11
bet 2012/13:MJU5

Alla beredningar i utskottet

2012-11-20

Nya regler för utsläpp från industrier (MJU5)

Regeringen föreslår lagändringar som genomför EU:s direktiv om industriutsläpp i svensk lag. Den som bedriver eller ska bedriva industriverksamhet ska ta fram en statusrapport om föroreningar i mark och grundvatten inom det aktuella området. Regeringen eller en utsedd myndighet får besluta om de närmare bestämmelserna för detta. Företaget ska återställa området till dess tidigare skick om verksamheten läggs ner och föroreningarna är betydligt större än vad de var när statusrapporten upprättades. Bestämmelserna om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ändras också. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 7 januari 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-07
4

Beslut

Beslut: 2012-12-11
11 förslagspunkter, 11 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:35.

2. Genomförande av BAT-slutsatserna i svensk rätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

3. Framtagande av BAT-dokument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 5.

Reservation 2 (S, MP, V)

4. Bemyndigandet i 9 kap. 5 § miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 3 (S)

5. Strängare villkor i tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 4 (S, V)

6. Statusrapport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5 och
2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 2.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP, V)

7. Krav på återställande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 7 (V)

8. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3.

9. Undantag i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 8 (S)

10. Finansiering vid återställande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 3.

Reservation 9 (MP, V)

11. Miljöorganisationers talerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 6 och
2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (båda MP) yrkande 4.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP, V)