Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 november 2019

Nästa händelse: Justering 21 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat