Nya vårdnadsregler

LUs betänkande 2005/06:LU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Barn ska ha rätt till eget juridiskt biträde i alla vårdnadsmål (LU27)

Riksdagen beslutade att barn ska ha rätt till ett eget juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. Det var en fempartireservation (m, fp, kd, v och c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade också om nya regler som ska stärka barnperspektivet i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa ska vara avgörande för besluten. Lagen ska framhålla betydelsen av risken för att barnet far illa. Domstolen och socialnämnden ska vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ta särskild hänsyn till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 4 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-22
Trycklov: 2006-05-22
Reservationer 13
Betänkande 2005/06:LU27

Alla beredningar i utskottet

2006-04-27, 2006-04-25

Nya vårdnadsregler ska ta större hänsyn till barnens bästa (LU27)

Nya regler ska stärka barnperspektivet i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa ska vara avgörande för besluten. Lagen ska framhålla betydelsen av risken för att barnet far illa. Domstolen och socialnämnden ska vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ta särskild hänsyn till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2006. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Fem partier i utskottet - m, fp, kd, v och c - föreslår dessutom att barn ska ha rätt till ett eget juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-30
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett tydligare barnperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju349, 2005/06:L340 yrkandena 3 och 5, 2005/06:L382 och 2005/06:L394 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m440110
c18004
fp42006
kd25008
v12007
mp11006
-0101
Totalt26031157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Risken för att barnet far illa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L26 yrkande 4, 2005/06:L292 yrkandena 1, 2 och 10, 2005/06:L296 yrkande 1, 2005/06:L334 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So557 yrkande 11.

Reservation 2 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m045010
c01804
fp41106
kd02508
v21007
mp11006
-1001
Totalt20389057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Barnets rätt att komma till tals m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L292 yrkande 5 och 2005/06:So647 yrkande 5.

Reservation 3 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m450010
c01804
fp42006
kd12408
v21007
mp11006
-1001
Totalt25042057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Juridiskt biträde för barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L24 yrkande 4, 2005/06:L26 yrkande 1, 2005/06:L292 yrkande 6, 2005/06:L340 yrkande 7, 2005/06:L389 och 2005/06:So647 yrkande 4.

Reservation 4 (m, c, fp, kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m045010
c01804
fp04206
kd02508
v02107
mp01106
-0101
Totalt129163057

Beslut: Kammaren biföll reservation 4

5. Gemensam vårdnad och växelvist boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L25 yrkande 2, 2005/06:L26 yrkande 2 och 2005/06:L296 yrkande 2.

Reservation 5 (c, kd)

6. Beslutsfattandet vid gemensam vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L292 yrkande 3, 2005/06:L340 yrkande 10 och 2005/06:So647 yrkande 6.

Reservation 6 (c, fp, kd)

7. Umgänge

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L214, 2005/06:L296 yrkande 9, 2005/06:L305 och 2005/06:L340 yrkandena 2 och 8.

Reservation 7 (m, kd)

8. Domstolsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L24 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:L340 yrkandena 6 och 9.

Reservation 8 (m)

9. Kunskap och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L25 yrkande 1 och 2005/06:L26 yrkande 5.

10. Verkställigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L292 yrkandena 11 och 16.

11. Kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L24 yrkande 1 och 2005/06:L26 yrkande 3.

Reservation 9 (m, c, kd)

12. Barns försörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L296 yrkande 3 och 2005/06:L340 yrkande 11.

Reservation 10 (m, kd)

13. Lagförslagen och ikraftträdandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i föräldrabalken,
b) lag om ändring i rättegångsbalken,
c) lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
d) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
e) lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,
f) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
g) lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),
h) lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:99 och avslår motion 2005/06:L24 yrkande 5.

Reservation 11 (m, kd)

14. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L253, 2005/06:L267 och 2005/06:L365.

15. Reglerna för gemensam vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L340 yrkande 15.

Reservation 12 (fp, v)

16. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L292 yrkande 4, 2005/06:L340 yrkande 4 och 2005/06:So556 yrkande 14.

Reservation 13 (v)