Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2008

Beslut

Fler ska finansiera tillsynen av krigsmaterial (UU4)

Ansvaret för finansieringen av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska vidgas. Tidigare var enbart de företag som tillverkar krigsmateriel med och finansierade myndighetens arbete. Från den 1 januari 2009 ska alla verksamheter som kontrolleras av ISP vara med i finansieringen. Avgifterna kommer att fördelas proportionerligt mellan de berörda verksamheterna. ISP är den myndighet som kontrollerar Sveriges export av krigsmateriel och andra s.k. strategiska produkter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-14
Justering: 2008-10-14
Betänkande publicerat: 2008-10-20
Trycklov: 2008-10-20
bet 2008/09:UU4

Fler ska finansiera tillsynen av krigsmaterial (UU4)

Ansvaret för finansieringen av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska vidgas. Idag är det enbart de företag som tillverkar krigsmateriel som är med och finansierar myndighetens arbete. Från den 1 januari 2009 kommer alla verksamheter som kontrolleras av ISP att vara med i finansieringen. Avgifterna kommer att fördelas proportionerligt mellan de berörda verksamheterna. ISP är en myndighet vars huvudsakliga uppgift är att kontrollera att krigsmaterial framställs enligt internationell standard. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-29
4

Beslut

Beslut: 2008-10-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
b) lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
c) lag om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:166.