Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2001

Beslut

Staten ny huvudman för vårdhögskoleutbildningar (UbU17)

Staten tar fr.o.m. 2002 över huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna. Landstingen och Gotlands kommun är nu huvudmän för utbildningarna, som omfattar utbildning till arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska (inklusive specialistutbildningar) och tandhygienist samt utbildning inom social omsorg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Staten ny huvudman för vårdhögskoleutbildningar (UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att staten fr.o.m. 2002 tar över huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna. Landstingen och Gotlands kommun är nu huvudmän för utbildningarna, som omfattar utbildning till arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska (inklusive specialistutbildningar) och tandhygienist samt utbildning inom social omsorg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.