Nytt värdlandsavtal med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor samt ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Utrikesutskottets bet 2011/12:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2012

Beslut

Nytt värdlandsavtal med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (UU14)

Riksdagen godkände ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor. Det nya avtalet ersätter ett värdlandsavtal från 2002.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-10
Betänkande publicerat: 2012-05-14
Trycklov: 2012-05-14
bet 2011/12:UU14

Nytt värdlandsavtal med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (UU14)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett nytt värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor. Det nya avtalet ersätter ett värdlandsavtal från 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-23
4

Beslut

Beslut: 2012-05-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a. godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor
b. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:117 punkterna 1 och 2.