Obeställd reklam m.m.

LUs betänkande 1999/2000:LU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2000

Beslut

Skärpta regler för obeställd reklam (LU13)

Möjligheten att använda vissa metoder för distanskommunikation vid marknadsföring begränsas. Det införs vidare uttryckliga bestämmelser om jämförande reklam. Riksdagens beslut innebär bl.a. att reklam får sändas via telefax och automatiska uppringningssystem bara om mottagaren har givit sitt medgivande på förhand. Andra metoder för distanskommunikation får användas om inte konsumenten på förhand tydligt motsatt sig det. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 maj 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-02-17
Justering: 2000-03-07
Betänkande 1999/2000:LU13

Skärpta regler för obeställd reklam (LU13)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om dels begränsningar i möjligheten att använda vissa metoder för distanskommunikation vid marknadsföring, dels uttryckliga bestämmelser om jämförande reklam. Förslagen innebär bl.a. att reklam får sändas via telefax och automatiska uppringningssystem bara om mottagaren har givit sitt medgivande på förhand. Andra metoder för distanskommunikation får användas om inte konsumenten på förhand tydligt motsatt sig det.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-03-23
4

Beslut

Beslut: 2000-03-23

Protokoll med beslut