Obligatorisk mammaledighet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1999/2000:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2000

Beslut

Obligatorisk mammaledighet (AU8)

Det blir obligatoriskt att ta ut två av mammaledighetens 14 veckor i samband med förlossningen. En ny föräldraledighetslag trädde i kraft 1995 och tillkom delvis som en anpassning av de svenska reglerna till ett EG-direktiv. I och med den aktuella lagändringen uppfyller Sverige uttryckligen direktivets krav på obligatorisk mammaledighet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-04-13
Justering: 2000-04-25
Betänkande 1999/2000:AU8

Obligatorisk mammaledighet (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att det ska vara obligatoriskt att ta ut två av mammaledighetens 14 veckor i samband med förlossningen. En ny föräldraledighetslag trädde i kraft 1995 och tillkom delvis som en anpassning av de svenska reglerna till ett EG-direktiv. I och med den aktuella lagändringen uppfyller Sverige uttryckligen direktivets krav på obligatorisk mammaledighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-05-25
4

Beslut

Beslut: 2000-05-30

Protokoll med beslut