Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets bet 2012/13:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2013

Beslut

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU19)

Riksdagen sa nej till motioner om offentlig förvaltning från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012. Motionerna handlar bland annat om den offentliga sektorns organisation, länsstyrelsernas uppgifter, kontakten med myndigheter, granskning av myndigheters vetenskaplighet, e-legitimation och skydd för arbetstagare som slår larm om missförhållanden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-19
Justering: 2013-03-21
Betänkande publicerat: 2013-04-08
Trycklov: 2013-04-08
Reservationer 2
bet 2012/13:KU19

Alla beredningar i utskottet

2013-03-19, 2013-03-12, 2013-03-05

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om offentlig förvaltning från allmänna motionstiderna 2010, 2011 och 2012. Motionerna handlar bland annat om den offentliga sektorns organisation, länsstyrelsernas uppgifter, kontakten med myndigheter, granskning av myndigheters vetenskaplighet, e-legitimation och skydd för arbetstagare som slår larm om missförhållanden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-18
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den offentliga sektorns organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K359 av Lars Johansson m.fl. (S).

2. Statliga och kommunala servicekontor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K347 av Peter Hultqvist och Roza Güclü Hedin (båda S),
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 13,
2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 3 och
2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M950012
MP02104
FP21003
C18005
SD19001
V01603
KD18001
Totalt171133045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 14 och 15.

4. Antalet myndigheter, opinionsbildande myndigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K251 av Boriana Åberg (M),
2011/12:K253 av Johan Hultberg m.fl. (M),
2011/12:K267 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M),
2011/12:K284 av Oskar Öholm och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M),
2011/12:K296 av Carl-Oskar Bohlin (M),
2012/13:K235 av Boriana Åberg (M),
2012/13:K294 av Oskar Öholm (M),
2012/13:K301 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M),
2012/13:K338 av Sten Bergheden (M) i denna del och
2012/13:K346 av Abdirizak Waberi (M).

5. Tidsbegränsade förordnanden för myndighetschefer m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K263 av Ulf Holm m.fl. (MP) och
2012/13:K361 av Jan Ericson (M).

6. Länsstyrelsernas uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K342 av Boriana Åberg (M) och
2012/13:K347 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1 och 2.

7. Tillgänglighet till myndighetsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K306 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) yrkande 1,
2011/12:K357 av Hannah Bergstedt (S),
2011/12:K395 av Per Lodenius (C),
2012/13:K306 av Pia Hallström (M),
2012/13:K330 av Solveig Zander (C) och
2012/13:Kr254 av Hannah Bergstedt (S).

8. Tolkning vid myndighetskontakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K206 av Kent Ekeroth (SD),
2012/13:K296 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD) och
2012/13:So390 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M950012
MP21004
FP21003
C18005
SD01901
V15004
KD18001
Totalt28319047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Möjlighet att använda olika språk vid myndighetskontakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 15.

10. Handläggningstiden hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K271 av Christer Akej (M),
2011/12:K351 av Sten Bergheden (M),
2012/13:K307 av Jessika Vilhelmsson (M),
2012/13:K313 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M),
2012/13:K358 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och
2012/13:K393 av Billy Gustafsson (S).

11. Barnperspektiv i kontakt med myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K377 av Edward Riedl (M) och
2012/13:K374 av Edward Riedl (M).

12. Kunskap om företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K256 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 och
2012/13:K338 av Sten Bergheden (M) i denna del.

13. Kunskap om tortyrskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP) yrkande 4.

14. Kunskap om transsexuella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (båda S) yrkande 2.

15. Revision av myndigheters vetenskaplighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K298 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (båda M).

16. E-legitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K254 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (båda KD),
2011/12:K362 av Krister Hammarbergh och Jan R Andersson (båda M),
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 36 och
2012/13:K363 av Monica Green (S).

17. Skydd för arbetstagare som slår larm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 30.

18. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K256 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:K260 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M),
2011/12:K277 av Adnan Dibrani (S) och
2011/12:K367 av Jasenko Omanovic och Matilda Ernkrans (båda S).