Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om beredningsuppgifter vid myndighetsutövning som lämnas till privata aktörer, ersättning till enskilda personer för rättsförluster vid myndighetsutövning, att återinföra tjänstemannaansvar samt lagreglering av insynsrådens sammansättning. Andra motioner rör integritetsskydd och myndigheters webbplatser, möjligheten att kontakta myndigheter anonymt, överklagande av vissa förvaltningsbeslut och en kommission som ska granska hur EU-bestämmelser tillämpas.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-03
Justering: 2014-04-08
Betänkande publicerat: 2014-04-16
Trycklov: 2014-04-16
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:KU26

Alla beredningar i utskottet

2014-04-03, 2014-04-01, 2014-03-25

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om beredningsuppgifter vid myndighetsutövning som lämnas till privata aktörer, ersättning till enskilda personer för rättsförluster vid myndighetsutövning, att återinföra tjänstemannaansvar samt lagreglering av insynsrådens sammansättning. Andra motioner rör integritetsskydd och myndigheters webbplatser, möjligheten att kontakta myndigheter anonymt, överklagande av vissa förvaltningsbeslut och en kommission som ska granska hur EU-bestämmelser tillämpas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-29
Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
30 förslagspunkter, 15 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Överlämnande av beredningsuppgifter vid myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K362 av Björn von Sydow m.fl. (S).

1. Överlämnande av beredningsuppgifter vid myndighetsutövning

Utskottets förslag:

2. Insynsråden vid enrådighetsmyndigheter

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

2. Insynsråden vid enrådighetsmyndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K203 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

3. Återinförande av tjänstemannaansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K212 av Olle Larsson (SD) yrkande 1.

3. Återinförande av tjänstemannaansvaret

Utskottets förslag:

4. Böter för ovarsamma myndigheter

Utskottets förslag:

4. Böter för ovarsamma myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K213 av Eva Flyborg (FP).

5. Utveckling av nationella jämförelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K237 av Henrik von Sydow (M).

5. Utveckling av nationella jämförelser

Utskottets förslag:

6. Granskningskommission om unionsbestämmelsers tillämpning

Utskottets förslag:

6. Granskningskommission om unionsbestämmelsers tillämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K246 av Jan Ericson (M).

7. Ersättning för rättsförlust vid myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K252 av Johan Pehrson (FP).

7. Ersättning för rättsförlust vid myndighetsutövning

Utskottets förslag:

8. Kundbegreppet och kundnöjdhet

Utskottets förslag:

8. Kundbegreppet och kundnöjdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K264 av Olof Lavesson (M) och
2013/14:K285 av Håkan Juholt (S).

9. Bättre administrativt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K312 av Emma Carlsson Löfdahl (FP).

9. Bättre administrativt stöd

Utskottets förslag:

10. Överklagande av vissa förvaltningsbeslut

Utskottets förslag:

10. Överklagande av vissa förvaltningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K369 av Per-Ingvar Johnsson (C).

11. Integritetsskydd på myndigheters webbplatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K277 av Stefan Svanström (KD) yrkandena 1-3 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 25.

11. Integritetsskydd på myndigheters webbplatser m.m.

Utskottets förslag:

12. Offentliga medel till ideella organisationer

Utskottets förslag:

12. Offentliga medel till ideella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K327 av Johan Pehrson (FP) yrkandena 1-3.

13. Utökad internrekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K393 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

13. Utökad internrekrytering

Utskottets förslag:

14. Ökad användarvänlighet i offentlig verksamhet

Utskottets förslag:

14. Ökad användarvänlighet i offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K340 av Håkan Bergman och Louise Malmström (båda S).

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K212 av Olle Larsson (SD) yrkande 2,
2013/14:K214 av Eva Flyborg (FP),
2013/14:K223 av Christer Akej (M),
2013/14:K229 av Sten Bergheden (M),
2013/14:K235 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:K262 av Christer Akej (M),
2013/14:K279 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C) i denna del,
2013/14:K289 av Sven-Erik Bucht (S),
2013/14:K292 av Hannah Bergstedt (S),
2013/14:K295 av Per-Ingvar Johnsson (C),
2013/14:K298 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M),
2013/14:K316 av Kent Ekeroth (SD),
2013/14:K330 av Carina Herrstedt (SD),
2013/14:K351 av Edward Riedl (M),
2013/14:K392 av Pia Hallström (M),
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 12,
2013/14:Ub368 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S) yrkande 2,
2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 44.

15. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag: