Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU17)

Riksdagen sa nej till motioner inom området offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om handläggningstiden hos myndigheter, tillgång till myndighetsinformation, integritetsskydd på myndigheters webbplatser, kundbegreppet och kundnöjdhet samt tolkning vid myndighetskontakter. Andra motioner rör regelförenkling, återinförande av tjänstemannaansvar, statliga och kommunala servicekontor, tidsbegränsade förordnanden samt representation i myndigheternas styrelser och insynsråd.
Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp, samt att riksdagen har tagit ställning i frågan tidigare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-17
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-23
Reservationer 4
Betänkande 2015/16:KU17

Beredningar i utskottet

2016-03-15

Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom området offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om handläggningstiden hos myndigheter, tillgång till myndighetsinformation, integritetsskydd på myndigheters webbplatser, kundbegreppet och kundnöjdhet samt tolkning vid myndighetskontakter. Andra motioner rör regelförenkling, återinförande av tjänstemannaansvar, statliga och kommunala servicekontor, tidsbegränsade förordnanden samt representation i myndigheternas styrelser och insynsråd.
Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp, samt att utskottet har tagit ställning i frågan tidigare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-06
Debatt i kammaren: 2016-04-07
4

Beslut

Beslut: 2016-04-14
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tjänstemannaansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1317 av Ida Drougge (M),

2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M),

2014/15:2119 av Markus Wiechel (SD),

2015/16:428 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M) yrkande 1,

2015/16:789 av Said Abdu (FP) och

2015/16:3213 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 80 0 0 4
SD 0 42 0 6
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 273 42 0 34


2. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2242 av Jan R Andersson (M),

2015/16:904 av Jan R Andersson (M) och

2015/16:1581 av Hans Rothenberg (M) yrkandena 1 och 2.

3. Handläggningstiden hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:97 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2014/15:1311 av Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe (C),

2015/16:984 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3 och

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 14.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 188 129 0 32


4. Tillgång till myndighetsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1320 av Ida Drougge (M),

2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S) och

2015/16:2906 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) yrkande 5.

5. Samlad nationell webbplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1262 av Anette Åkesson (M).

6. Integritetsskydd på myndigheters webbplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1-3.

7. Avidentifierade myndighetshandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2236 av Jan R Andersson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

8. Tillämpning av EU-bestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:693 av Jan Ericson (M).

9. Kunskap om företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:240 av Sten Bergheden (M) och

2015/16:137 av Sten Bergheden (M).

10. Statliga och kommunala servicekontor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:1094 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:262 av Marco Venegas m.fl. (MP),

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 6,

2015/16:2351 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4,

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 21 och

2015/16:3044 av Kristina Yngwe och Göran Lindell (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 286 31 0 32


11. Antalet myndigheter och opinionsbildande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:117 av Jenny Petersson och Michael Svensson (M),

2014/15:297 av Cecilia Widegren (M) och

2014/15:2234 av Jan R Andersson (M).

12. Barnperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:150 av Edward Riedl (M) och

2015/16:155 av Edward Riedl (M).

13. Kundbegreppet och kundnöjdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:638 av Olof Lavesson (M) och

2014/15:960 av Håkan Juholt (S).

14. Tidsbegränsade förordnanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:673 av Jan Ericson (M).

15. Representation i myndigheternas styrelser och insynsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2298 av Hans Unander m.fl. (S),

2015/16:615 av Hans Unander m.fl. (S) och

2015/16:2527 av Patrik Lundqvist och Peter Persson (båda S) yrkandena 1 och 2.

16. Revisionen av myndigheters vetenskaplighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2253 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M).

17. Faktaunderlag vid myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1665 av Penilla Gunther (KD).

18. Tolkning vid myndighetskontakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1112 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2,

2014/15:1117 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (SD),

2014/15:2108 av Carina Herrstedt (SD),

2015/16:1682 av Carina Herrstedt (SD) och

2015/16:2830 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 42 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 275 42 0 32


19. I medborgarnas tjänst och introduktionsprogram för nyanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1025 av Jasenko Omanovic (S) och

2015/16:1078 av Hans Wallmark (M).

20. Länsstyrelsernas uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 6.