Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Ett nationellt säkerhetsråd för krisledning bör inrättas (KU28)

Regeringen bör göra en översyn av den centrala krisledningsorganisationen med målet att inrätta ett nationellt säkerhetsråd för krisledning vid Statsrådsberedningen. Det anser riksdagen som riktar ett så kallat tillkännagivande om det till regeringen.

Riksdagen säger samtidigt nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om handläggningstiden hos myndigheter, tolkning vid myndighetskontakter och statstjänstemannautbildning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om ett nationellt säkerhetsråd för krisledning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-06
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 12
Betänkande 2018/19:KU28

Alla beredningar i utskottet

2019-05-06, 2019-05-02, 2019-04-25, 2019-04-09

Ett nationellt säkerhetsråd för krisledning bör inrättas (KU28)

Regeringen bör göra en översyn av den centrala krisledningsorganisationen med målet att inrätta ett nationellt säkerhetsråd för krisledning vid Statsrådsberedningen. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande om det till regeringen.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om handläggningstiden hos myndigheter, tolkning vid myndighetskontakter och statstjänstemannautbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
17 förslagspunkter, 10 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Myndigheternas ledningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2492 av Per Åsling (C) yrkande 3 och

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 29 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 288 29 0 32


2. Styrningsmodeller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S).

3. Tolkning vid myndighetskontakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:38 av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl (båda SD),

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 56,

2018/19:1006 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1194 av Anders Hansson och Alexandra Anstrell (båda M) och

2018/19:1434 av Josefin Malmqvist (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 61 0 32


4. Ett nationellt säkerhetsråd för krisledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av den centrala krisledningsorganisationen med inriktningen att inrätta ett nationellt säkerhetsråd för krisledning vid Statsrådsberedningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 3 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 88 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 1 25 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 1 14 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 190 127 0 32


5. Utrikesförvaltningens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:15 av Björn Söder (SD) yrkande 2,

2018/19:85 av Alexander Christiansson (SD),

2018/19:386 av Magnus Jacobsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:634 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:1195 av Anders Hansson (M),

2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 7 och

2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 0 0 21 1
L 0 0 14 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 221 61 35 32


6. En EU-portal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 28.

Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 14 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 303 14 0 32


7. Sieps uppdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:1848 av Jan Ericson (M).

Reservation 7 (SD)

8. En förnyad översyn av förvaltningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 8 (SD)

9. Handläggningstiden hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:895 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:996 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3 och

2018/19:2421 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C).

10. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:895 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 4-6 samt

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 9 (L)

11. Vägledning för tillämpning av lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:984 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 10 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 254 63 0 32


12. Opinionsbildande verksamhet vid myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:908 av Sten Bergheden (M),

2018/19:986 av Lars Püss m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:1105 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1114 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:1835 av Jan Ericson (M).

13. Tjänstemannaansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 2.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 1 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 255 61 1 32


14. Äganderätten och proportionalitetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2501 av Kristina Yngwe (C).

15. Barnperspektiv vid myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:999 av Edward Riedl (M).

16. Ett grafiskt symbolsystem för samhällsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1464 av Per Lodenius (C).

Reservation 12 (KD, L)

17. En statstjänstemannautbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1592 av Markus Selin (S).