Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-04-20
Justering: 1993-05-04
Betänkande 1992/93:FiU24

Alla beredningar i utskottet

1993-04-20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-05-19
4

Beslut

Beslut: 1993-05-26

Protokoll med beslut