Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2004

Beslut

Offentlig upphandling (FiU9)

Riksdagen avslog motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. Skälet är att frågorna redan är under behandling inom EU och hos regeringen. Motionerna innehåller förslag om bland annat affärsmässighet, direktupphandling, marknadsskadeavgift, miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och icke kommersiella hänsyn vid upphandling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Offentlig upphandling (FiU9)

Finansutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. Skälet är att frågorna redan är under behandling inom EU och hos regeringen. Motionerna innehåller förslag om bland annat affärsmässighet, direktupphandling, marknadsskadeavgift, miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och icke kommersiella hänsyn vid upphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.