Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2016

Beslut

Nej till motionsförslag om offentlig upphandling (FiU39)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om offentlig upphandling. Förslagen kom från den allmänna motionstiden och handlade bland annat om sociala kriterier, kollektivavtalsenliga villkor, djurskydd och kompetens.

Riksdagen sa nej till motionerna, bland annat på grund av att regeringen är på gång att lägga fram förslag inom samma områden. Riksdagen anser att det är lämpligt att vänta in de förslagen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-26
Justering: 2016-06-09
Trycklov: 2016-06-10
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:FiU39

Alla beredningar i utskottet

2016-05-26

Nej till motionsförslag om offentlig upphandling (FiU39)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om offentlig upphandling. Förslagen kommer från den allmänna motionstiden och
handlar bland annat om sociala kriterier, kollektivavtalsenliga villkor, djurskydd och kompetens.

Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till motionerna, bland annat på grund av att regeringen är på gång att lägga fram förslag inom samma områden. Utskottet anser att det vore lämpligt att vänta in de förslagen.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-14
Debatt i kammaren: 2016-06-15
4

Beslut

Beslut: 2016-06-16
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sociala kriterier och sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:856 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) yrkande 4,

2015/16:1752 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:2446 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5.

2. Stöd och kompetens, små och medelstora företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:195 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:218 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,

2015/16:230 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:911 av Betty Malmberg (M) yrkande 3,

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12,

2015/16:1334 av Margareta Cederfelt och Amir Adan (båda M),

2015/16:1754 av Jessica Polfjärd (M),

2015/16:2297 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 2,

2015/16:2446 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 4 och 6,

2015/16:2859 av Aron Modig (KD) och

2015/16:3024 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C).

3. Kollektivavtalsenliga villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:195 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 3,

2015/16:1752 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP) yrkande 4 och

2015/16:2973 av Penilla Gunther (KD).

4. Djurskydd och livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:217 av Edward Riedl (M),

2015/16:230 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2015/16:1300 av Richard Jomshof (SD) yrkande 5,

2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10,

2015/16:1976 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2015/16:2075 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9,

2015/16:2429 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15,

2015/16:2465 av Kristina Yngwe (C),

2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 11,

2015/16:2608 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2676 av Cecilia Widegren (M) och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 1 0 10
SD 0 46 0 2
MP 23 0 0 2
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 260 47 0 42


5. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:178 av Finn Bengtsson och Sofia Fölster (båda M) och

2015/16:2225 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M).

6. Miljökrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:921 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13.

7. Innovationer och funktionsupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:196 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2015/16:344 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1-3,

2015/16:910 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 2,

2015/16:1749 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2015/16:2442 av Kristina Yngwe (C),

2015/16:2446 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2452 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 35.