Offentlig upphandling

Finansutskottets bet 2019/20:FiU34

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 6 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-18
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-04
bet 2019/20:FiU34

Alla beredningar i utskottet

2020-02-18, 2020-02-06
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer