Offentliga tillfälliga arbeten för äldre (OTA)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 1996

Beslut

Offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (AU5)

Riksdagen beslutade att den nya arbetsmarknadspolitiska åtgärden offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA) ska starta 1 november 1997 i stället för vid årsskiftet 1997/98. Personer som deltar i åtgärden ska, som en stimulansersättning, få ett tillägg med 45 kr per dag på sitt aktivitetsstöd. OTA ska enligt regeringens förslag avse arbeten inom kommunerna, landstingen och staten. På initiativ av arbetsmarknadsutskottet beslutade riksdagen att även inkludera arbeten inom de allmänna försäkringskassorna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-10-10
Justering: 1996-10-15
Betänkande 1996/97:AU5

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-10-23
4

Beslut

Beslut: 1996-10-23

Protokoll med beslut