Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2016/17:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2017

Beslut

Uppgifter om ekologiska aktörer ska vara offentliga för allmänheten (MJU18)

Enligt EU-regler ska allmänheten ha tillgång till vissa uppgifter om de ekologiska producenter som verkar i landet. Sverige har fått kritik från EU för att kravet på offentliggörande inte är helt uppfyllt.

Regeringen vill därmed göra ändringar i lagen om kontroll av ekologisk produktion för att bättre svara upp till de ställda kraven.

När lagen skrivs om innebär det att de kontrollerande aktörerna är skyldiga att redovisa sina uppgifter för allmänheten via sina webbplatser. I Sverige är det privata aktörer som utför kontrollen.

Riksdagen sa ja till förslaget och den nya lagen börjar gälla den 1 maj 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-07
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-23
Reservationer 1
bet 2016/17:MJU18

Uppgifter om ekologiska aktörer ska vara offentliga för allmänheten (MJU18)

Enligt EU-regler ska allmänheten ha tillgång till vissa uppgifter om de ekologiska producenter som verkar i landet. Sverige har fått kritik från EU för att kravet på offentliggörande inte är helt uppfyllt.

Regeringen vill därmed göra ändringar i lagen om kontroll av ekologisk produktion för att bättre svara upp till de ställda kraven.

När lagen skrivs om innebär det att de kontrollerande aktörerna är skyldiga att redovisa sina uppgifter för allmänheten via sina webbplatser. I Sverige är det privata aktörer som utför kontrollen.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och att den nya lagen börjar gälla den 1 maj 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-28
Debatt i kammaren: 2017-03-29
4

Beslut

Beslut: 2017-03-29
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:80 och avslår motion

2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 73 0 0 11
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 10 0 6
- 1 0 0 1
Totalt 264 28 0 57