Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Utredning om straffrättsligt skydd i samband med identitetskränkning bör fullföljas (KU15)

Riksdagen uppmanade regeringen att fullfölja en utredning som syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Utredningen tillsattes av alliansregeringen under förra mandatperioden för att se över bland annat skyddet mot spridning av integritetskänsligt material.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om offentlighet, sekretess och integritet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande med tillkännagivande till regeringen om behovet av ett stärkt straffrättsligt skydd mot spridning av integritetskänsligt material. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-24
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-04-14
Reservationer 6
Betänkande 2014/15:KU15

Alla beredningar i utskottet

2015-03-24, 2015-03-17, 2015-03-10

Utredning om straffrättsligt skydd i samband med identitetskränkning bör fullföljas (KU15)

Riksdagen bör uppmana regeringen att fullfölja en utredning som syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Det föreslår konstitutionsutskottet. Utredningen tillsattes av alliansregeringen under förra mandatperioden för att se över bland annat skyddet mot spridning av integritetskänsligt material.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om offentlighet, sekretess och integritet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-22
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personlig integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om behovet av ett stärkt straffrättsligt skydd mot spridning av integritetskänsligt material.


2. Konsekvensanalyser om den personliga integriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1058 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (M) yrkande 1 och

2014/15:1883 av Mathias Sundin m.fl. (FP).

Reservation 1 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 58 11 0 15
SD 40 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 266 27 0 56


3. Nätombudsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:189 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
KD 12 1 0 3
Totalt 276 19 0 54


4. Handel med personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Missbruk av offentlighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Sekretessbrytande bestämmelser vid vanvård av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:410 av Birgitta Ohlsson (FP) yrkande 5.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
KD 0 13 0 3
Totalt 177 118 0 54


7. Förändrade sekretessregler för drogförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Forskares tillgång till sekretessbelagda uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1106 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 253 41 0 55


10. Tystnadsplikt för tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:852 av Lars-Axel Nordell (KD).

Reservation 5 (M, C, FP, KD)

11. Sekretessbrytande regler för SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 254 41 0 54


12. Publicering av bilder för brottsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Offentlighet i skolor med enskild huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument