Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Hälso- och sjukvårdspersonal bör få anmäla vanvård av djur (KU15)

Om hälso- och sjukvårdspersonal eller socialtjänst i sitt arbete råkar på djur som far illa bör de kunna lämna uppgifter om detta vidare till ansvarig myndighet. Det anser riksdagen, som uppmanade regeringen att komma med förslag om en sekretessbrytande bestämmelse som gör detta möjligt.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om informationsteknik och demokrati. Uppmaningen gäller att regeringen bör vidta åtgärder för att informationsteknikens potential ska utnyttjas för att främja demokratin.

Riksdagen gjorde tillkännagivandena i samband med behandlingen av motionsförslag om offentlighet, sekretess och integritet. Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur. Bifall till motion med tillkännagivande om informationsteknik och demokrati. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-24
Reservationer 10
Betänkande 2016/17:KU15

Alla beredningar i utskottet

2017-04-18, 2017-04-06, 2017-03-21

Hälso- och sjukvårdspersonal bör få anmäla vanvård av djur (KU15)

Om hälso- och sjukvårdspersonal eller socialtjänst i sitt arbete råkar på djur som far illa bör de kunna lämna uppgifter om detta vidare till ansvarig myndighet. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att komma med förslag om en sekretessbrytande bestämmelse som gör detta möjligt.

KU föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om informationsteknik och demokrati. Uppmaningen gäller att regeringen bör vidta åtgärder för att informationsteknikens potential ska utnyttjas för att främja demokratin.

KU lämnade förslagen till tillkännagivanden i samband med behandlingen av motionsförslag om offentlighet, sekretess och integritet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personlig integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:395 av Mathias Sundin och Birgitta Ohlsson (båda FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:511 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2015/16:517 av Birgitta Ohlsson (FP),

2015/16:2066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD),

2015/16:2644 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (båda M),

2015/16:2781 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:3049 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 4 och 5,

2016/17:657 av Nina Lundström (L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1529 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:3053 av Solveig Zander (C) och

2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 247 43 16 43


2. Kvalitetsverktyg för webbplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2684 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 2 och

2016/17:2857 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 1 42 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 15 1 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 249 57 0 43


3. Sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:543 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda FP) yrkande 5 och

2016/17:2289 av Thomas Finnborg (M).

Reservation 4 (V)

4. Sekretessbrytande bestämmelse för SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 16 och

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 16.

Reservation 5 (SD)

5. Offentlighet i skolor med enskild huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1286 av Richard Jomshof (SD),

2015/16:1686 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

6. Sekretessbrytande bestämmelse för statligt anställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 15 och

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 7 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 245 61 0 43


7. Digitalisering inom offentlig förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:229 av Erik Ottoson (M) yrkande 3,

2015/16:734 av Anette Åkesson (M) yrkande 3,

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21 och

2016/17:682 av Anette Åkesson (M) yrkande 3.

Reservation 8 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 233 73 0 43


8. Informationsteknik och demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder för att informationsteknikens potential utnyttjas i syfte att främja demokratin och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 9 (V)

9. Sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:763 av Maria Abrahamsson (M),

2016/17:1458 av Lena Asplund (M) och

2016/17:2240 av Jessika Roswall (M).

10. Översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med översyn av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1868 av Eva Lindh m.fl. (S).

11. Stärkt tillsyn på integritetsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 6 och

2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 6 och 7.

Reservation 10 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 290 16 0 43


12. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2254 av Mikael Oscarsson (KD),

2015/16:2286 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2357 av Lars-Arne Staxäng (M),

2015/16:2467 av Johan Hultberg (M),

2015/16:2561 av Finn Bengtsson och Hans Wallmark (båda M),

2015/16:2723 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:676 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2016/17:1664 av Lars-Axel Nordell (KD).