Oförutsedda utgifter för budgetåret 1993/94

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-05-04
Justering: 1993-05-13
Betänkande 1992/93:FiU25

Alla beredningar i utskottet

1993-05-04

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-05-27

Protokoll med beslut