Oförutsedda utgifter för budgetåret 1994/95

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-10
Justering: 1994-05-17
Betänkande 1993/94:FiU23

Alla beredningar i utskottet

1994-05-10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-26

Protokoll med beslut