Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2010

Beslut

Ökad frihet för stiftelser som bildats med statliga pengar (UbU17)

I Sverige finns ett antal stiftelser som bildats med statliga pengar från löntagarfonderna. Stiftelserna finansierar olika sorters forskning. Här återfinns bland annat Stiftelsen för strategisk forskning, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Regeringen vill öka forskningsstiftelsernas frihet och minska centralstyrningen. Tanken är att regeringen inte längre ska vara ansvariga för att utse och byta ut samtliga ledamöter i styrelserna. I stället ska styrelseledamöterna till övervägande del utses efter förslag från forskarsamhället. Regeringen kommer även i framtiden ha inflytandet att utse en till två styrelseledamöter i varje stiftelse

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-08
Justering: 2010-04-22
Betänkande publicerat: 2010-04-22
Trycklov: 2010-04-22
Reservationer 2
bet 2009/10:UbU17

Ökad frihet för stiftelser som bildats med statliga pengar (UbU17)

I Sverige finns ett antal stiftelser som bildats med statliga pengar från löntagarfonderna. Stiftelserna finansierar olika sorters forskning. Här återfinns bland annat Stiftelsen för strategisk forskning, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.

Regeringen vill öka forskningsstiftelsernas frihet och minska centralstyrningen. Tanken är att regeringen inte längre ska vara ansvariga för att utse och byta ut samtliga ledamöter i styrelserna.

I stället ska styrelseledamöterna till övervägande del utses efter förslag från forskarsamhället. Regeringen kommer även i framtiden ha inflytandet att utse en till två styrelseledamöter i varje stiftelse

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-29
4

Beslut

Beslut: 2010-04-29
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utseende och entledigande av styrelseledamöter i vissa stiftelser som finansierar forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om hur styrelseledamöter i vissa stiftelser som finansierar forskning ska utses och entledigas (avsnitt 4.1).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:136 och avslår motion 2009/10:Ub7 yrkande 1.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m820014
c23006
fp21007
kd18006
v14053
mp15004
-1000
Totalt174105565

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Valberedningar och representationen i styrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub7 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m820014
c23006
fp21007
kd18006
v18103
mp14104
-1000
Totalt177105067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag