Ökad kontroll av vapen

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Ökad kontroll av vapen (JuU29)

Riksdagen har godkänt regeringens lagförslag om ökad kontroll av vapen. Syftet med beslutet är att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen. Riksdagens beslut innebär bland annat att polisen ska ha viss rätt att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen i fordon, att enskilda personer inte längre ska kunna skrota vapen och att läkare blir skyldiga att anmäla till polisen om en patient av medicinska skäl inte bör inneha vapen. Dessutom ska införseltillstånd inte behövas för att föra in vapen från Danmark, Finland eller Norge i vissa fall och sekretessen i vapenregistret för uppgifter om vapenhandlares namn och adress med mera ska tas bort. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen gav 2005 regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag på tillfällig vapenamnesti (se 2004/05:JuU19 ). Riksdagen uppmanade nu regeringen att skynda på arbetet med förslaget. Beslutet grundade sig på en gemensam reservation från de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Vapenamnesti innebär att personer som har skjutvapen utan att vara berättigade till det slipper straff om de frivilligt lämnar in sina vapen till polisen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 8 under punkt 13 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-06
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-20
Trycklov: 2006-04-20
Reservationer 12
Betänkande 2005/06:JuU29

Ökad kontroll av vapen (JuU29)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens lagförslag om ökad kontroll av vapen. Syftet med förslaget är att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen. Förslagen innebär bland annat att polisen ska ha viss rätt att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen i fordon, att enskilda personer inte längre ska kunna skrota vapen och att läkare blir skyldiga att anmäla till polisen om en patient av medicinska skäl inte bör inneha vapen. Dessutom ska införseltillstånd inte behövas för att föra in vapen från Danmark, Finland eller Norge i vissa fall och sekretessen i vapenregistret för uppgifter om vapenhandlares namn och adress med mera ska tas bort. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Riksdagen gav 2005 regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag på tillfällig vapenamnesti (se 2004/05:JuU19). De borgerliga partierna och Miljöpartiet uppmanar nu regeringen i en gemensam reservation att skynda på arbetet med förslaget. Vapenamnesti innebär att personer som har skjutvapen utan att vara berättigade till det slipper straff om de frivilligt lämnar in sina vapen till polisen. De borgerliga och Miljöpartiet är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-28
4

Beslut

Beslut: 2006-05-03
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Eftersökning av vapen i fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:113 i denna del och avslår motion 2005/06:Ju435 yrkande 1.

2. Skrotning av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om skrotning av vapen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:113 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ju21 yrkande 1, 2005/06:Ju22 yrkande 1 och 2005/06:Ju23 yrkande 1.

Reservation 1 (m)

3. Tillstånd för att få låna vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om tillstånd för att få låna vapen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:113 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ju21 yrkande 2, 2005/06:Ju22 yrkande 2 och 2005/06:Ju23 yrkande 2.

Reservation 2 (m)

4. Ändringar i vapenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:113 i denna del.

5. Sekretess för uppgifter i vapenregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:113 i denna del och avslår motion 2005/06:Ju23 yrkande 4.

Reservation 3 (m)

6. Uppsiktsutlåning till barn under 15 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju23 yrkande 3.

7. Anmälningsskyldighet för socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju20 yrkande 2.

8. Ljuddämpare på jaktvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju21 yrkande 3, 2005/06:Ju22 yrkande 4, 2005/06:Ju269 och 2005/06:Ju546.

Reservation 4 (m, c, fp)

9. Skärpning av vapenlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju304 yrkande 1, 2005/06:Ju385 yrkande 1, 2005/06:Ju387 yrkande 1 och 2005/06:Ju423 yrkande 1.

10. Straffskärpning för vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju22 yrkande 6, 2005/06:Ju274 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ju305 yrkande 3 och 2005/06:Ju435 yrkande 3.

Reservation 5 (m)

11. Vapenbrott på allmän plats m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju305 yrkande 2, 2005/06:Ju435 yrkande 2 och 2005/06:Ju543 yrkande 7 i denna del.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m04807
c01507
fp036012
kd021012
v23005
mp13004
-2000
Totalt152120077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Förvaring av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju225, 2005/06:Ju285 och 2005/06:Ju552.

Reservation 7 (m)

13. Tillfällig vapenamnesti

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju20 yrkande 1 och 2005/06:Ju22 yrkande 3.

Reservation 8 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050039
m04807
c01507
fp036012
kd021012
v23005
mp01304
-1100
Totalt129134086

Beslut: Kammaren biföll reservation 8

14. FN:s vapenprotokoll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju304 yrkande 2, 2005/06:Ju385 yrkande 3, 2005/06:Ju387 yrkande 2 och 2005/06:Ju423 yrkande 2.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

15. Åtgärder mot illegala vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju22 yrkande 5, 2005/06:Ju385 yrkande 2, 2005/06:Ju396, 2005/06:Ju400 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:U386 yrkande 28.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)
Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m00487
c00157
fp213312
kd002112
v02305
mp00134
-1100
Totalt1162513078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag