Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer

Justitieutskottets bet 2013/14:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2013

Beslut

Lättare att utfärda kontaktförbud som gäller gemensam bostad (JuU6)

Reglerna om kontaktförbud i gemensam bostad ändras från den 1 januari 2014. Det ska inte längre krävas att risken för brott är påtaglig för att kontaktförbud i gemensam bostad ska kunna utfärdas. Följden blir att risken för brott inte längre behöver vara akut. Kontaktförbud i gemensam bostad innebär att den person förbudet gäller inte får vara i den bostad som den delar med personen som ska skyddas av förbudet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kontaktförbud.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-17
Justering: 2013-11-14
Betänkande publicerat: 2013-11-15
Trycklov: 2013-11-15
Reservationer 3
bet 2013/14:JuU6

Alla beredningar i utskottet

2013-10-17

Lättare att utfärda kontaktförbud som gäller gemensam bostad (JuU6)

Regeringen föreslår att reglerna om kontaktförbud i gemensam bostad ändras från den 1 januari 2014. Det ska inte längre krävas att risken för brott är påtaglig för att kontaktförbud i gemensam bostad ska kunna utfärdas. Följden blir att risken för brott inte längre behöver vara akut. Kontaktförbud i gemensam bostad innebär att den person förbudet gäller inte får vara i den bostad som den delar med personen som ska skyddas av förbudet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kontaktförbud.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-27
4

Beslut

Beslut: 2013-11-27
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kontaktförbud avseende gemensam bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:186 och avslår motionerna
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 40 och
2013/14:Ju2 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP23002
FP23001
C19004
SD01505
V16003
KD16003
Totalt29815036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Tillämpning av reglerna om kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju2 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,
2013/14:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S) och
2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 49.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP23002
FP23001
C19004
SD01505
V16003
KD16003
Totalt29715037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Överträdelse av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju219 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:Ju205 av Lena Olsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP23002
FP23001
C19004
SD15005
V01603
KD16003
Totalt29616037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag