Ökat stöd till riksdagens ledamöter

Konstitutionsutskottets bet 1988/89:KU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Justering: 1989-05-25
bet 1988/89:KU39

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-06-02