Om dopning

Socialutskottets betänkande 1994/95:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-03-07
Justering: 1995-03-21
Betänkande 1994/95:SoU13

Alla beredningar i utskottet

1995-03-07

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-04-26
4

Beslut

Beslut: 1995-04-27

Protokoll med beslut