om uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Försvarsutskottets bet 1976/77:FöU15

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut