Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB

BoUs betänkande 1993/94:BoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-04-28
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:BoU20

Alla beredningar i utskottet

1994-04-28, 1994-04-26, 1994-04-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-01
4

Beslut

Beslut: 1994-06-01