Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 juni 2019

Nästa händelse: Justering 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-09
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-06-07
Betänkande 2018/19:SoU20
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-11
Debatt i kammaren: 2019-06-12
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12