Omhändertagande av fordonsnycklar m.m.

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Polisen ska kunna ta bilnycklar för att förhindra rattfylla (JuU3)

Polisen ska kunna omhänderta bilnycklar eller, om det krävs, bilen för att förhindra att en person begår rattfylleribrott. Omhändertagandet får pågå högst ett dygn. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa tekniska justeringar.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-09-02
Justering: 2004-09-30
Betänkande publicerat: 2004-10-11
Trycklov: 2004-10-11
Reservationer 2
Betänkande 2004/05:JUU3

Polisen ska kunna ta bilnycklar för att förhindra rattfylla (JuU3)

Polisen ska kunna omhänderta bilnycklar eller, om det krävs, bilen för att förhindra att en person begår rattfylleribrott. Omhändertagandet får pågå högst ett dygn. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2005. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-20
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
2. lag om ändring i polislagen (1984:387),
3. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m., med de ändringarna dels att i 8 § andra stycket ordet "egendom" ersätts med "egendomen", dels att i 11 § orden "Rikspolisstyrelsen lämnar" ersätts med "Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar".

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2003/04:159.

2. Olovlig körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju30.

Reservation 1 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m042013
c02002
fp04206
kd26205
v23007
mp17000
-0000
Totalt193106050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Sekretess inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju29.

Reservation 2 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m042013
c02002
fp04206
kd27105
v23007
mp17000
-0000
Totalt194105050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag